Urkunden

Über uns wurde berichtet

'Dusza w spiżu', GAZETA WYBORCZA - 26 czerwca 1997 'Gdy odezwą się dzwony zamkowe', ZA I PRZECIW - 18 listopada 1973 Brzeska - Magazyn Targowy - luty 1998 'Na chwałę stolicy', PANORAMA - 16 stycznia 1977
'Gdy bije dzwon', PERSPEKTYWY - 17 kwietnia 1987 'Dzwony dla Zamku', ZORZA - 25 listopada 1973 'Zanim wydzwonią kwadranse, godziny', EXPRESS WIECZORNY - 27 października 1973 'Dzwony z Węgrowa dla zamkowego zegara', ŻYCIE WARSZAWY - 24 października 1973
'By ich ton niósł dobre wieści', TYGODNIK SIEDLECKI - 19 stycznia 1980 'Rzemieślnicy - ludwisarze z Węgrowa o sztuce odlewania dzwonów', KURIER POLSKI - 2 listopada 1973 'Ludwisarz z Węgrowa', PŁOMYCZEK - 16 - 30 października 1985 'Dzwoniarnia w Węgrowie'
'Dzwonom przypisani', RZECZPOSPOLITA - 31 grudnia 2004 Dzwony - poruszające dzieła sztuki

Im Fernsehen

Den Dokumentarfilm "Die ausgestorbenen Berufe",an dem die Glockengießer aus Wegrów teilgenommen haben, konnte man im 1. Programm des polnischen Fernsehens sehen.
Wojciech und Antoni Kruszewscy, vierte Generation der Glockengießer aus Wegrów, als Teilnehmer des Programms: "Gemeinde in Mazowsze: Wegrów", das von dem 3. TV-Programm und "Teleexpres" ausgestrahlt wurde.

Im Radio

Antoni und Wojciech Kruszewscy während
des Live-Interviews für die Sendung Sommer mit dem Radio